لینک

ساخت وبلاگ
چکیده : لینک یاب کانالی بود که با هدف انشار لینک کانال و گروه تلگرام ایجاد شد و لینک گروهای تلگرام در این لی... با عنوان : لینک بخوانید :

لینک یاب کانالی بود که با هدف انشار لینک کانال و گروه تلگرام ایجاد شد و لینک گروهای تلگرام در این لینک یاب نقش بیشتری دارند، البته بعضی ها این لینک یاب را با لینکلینکدونی تلگرام اشتباه میگیرن، ولی در واقع کاربرد آن همان است.

لینک گروه تلگرام 18 در این کانالهای بسیار زیاد هست و افرادی زیاد به دنبال این گروهها هستند و خیلیگمراه میشوند، در سالیان گذشته لینکدونی های زیاد ایجاد شدند و در این بین فقط بعضی موفق بودند.

لینک لینکدونی تلگرام و لینک گروهای تلگرام رقابت بسیار زیادی رو در انتشار گروه تلگرام داشتند تا اینکه توانستند به پیشرفت خوبی دست پیدا کنند.

کانال سک30در تلگرام لینک زیاد دارد ولی هی کس در حال حاضر به دنبال اینگونه کانال ها نیست و همه سعی میکنند از اینگونه لینک های بد فرار کنند و مبدل لینک هم به این نتیجه رسیده است.

لینک کانال سوپردرتلگرام هم این روزها زیاد شده و خوشبختانه خود تلگرام هوشمند بوده و با اینگونه لینک ها به مبارزه میپردازد و امیدوارم این مبارزات ادامه داشته باشد
لینک کده هم به نتیجه رسیده که نباید در اینکار دخالت کند.


...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 13:04